Stay tuned

Arta respectării și găsirii adevărului în toate religiile…

in spirituality by

Religiile, indiferent de cât de exacte se găsesc, servesc ca mijloc de a obține o perspectivă mai spirituală și mai profundă în existență și în viață.

Toate au contexte filosofice profunde sub suprafața parabolică și toate spun o poveste similară.

Și în timp ce vei auzi multe opinii divizate cu privire la rolul religiei în societate, adevărul este că toate aceste păreri se bazează pe abordări diferite ale noțiunilor, care pot fi văzute cu ușurință din diferite unghiuri.

Drept urmare, multele sisteme care apar servesc pentru a defini atitudinile poporului față de interpretările religioase și spirituale ale realității și existenței.

Cele mai comune abordări în acest sens sunt punctele monoteiste (există un Dumnezeu) și ateismul (nu există Dumnezeu) care se află pe părțile opuse ale spectrului.

Există deism (credința că există un Dumnezeu care nu se implică personal), politeismul (credința în mai mulți zei) și agnosticismul (incertitudinea că există un Dumnezeu).

Iar punctul de vedere care cuprinde toate aceste puncte de vedere și le cuprinde cu înțelegere egală este OMNISM-ul, recunoașterea și respectarea tuturor religiilor.

Cuvântul “omnism” provine din cuvântul latin ” omnis”, care înseamnă ” tot”. Dicționarul Oxford definește omnistul drept “o persoană care crede în toate credințele sau crezurile; o persoană care crede într-un singur scop transcendent sau provoacă unirea tuturor lucrurilor sau a oamenilor sau a membrilor unui anumit grup de oameni.

Omnismul înseamnă a accepta fiecare abordare religioasă, cu o minte deschisă, și de a găsi legătura dintre ele, îmbinându-le astfel într-o filosofie singulară.Omniștii cred că fiecare religie servește pentru a furniza informații în marele puzzle al vieții și al existenței, ca întreg.

Cel mai important este că omnismul se opune dogmatismului, deoarece acești oameni iau informații religioase ca un șir de sare și creează o înțelegere universală a învățăturilor spirituale, concentrându-se pe înțelepciunea pe care o oferă, mai degrabă decât pe “faptele” pe care le impun.

Omnismul vine ca urmare a unei societăți trezite, iar mulți oameni își practică filosofia chiar fără să fie conștienți de existența cuvântului.

Într-adevăr, societatea de astăzi ne-a învățat că stigmatizarea religioasă, pe baza stereotipurilor și concepțiilor greșite, este complet irelevantă și incorectă.

Știm acum că oamenii de diferite religii nu sunt “monștri” și “sălbatici înapoiați”, ci mai degrabă o frumoasă colecție de ideologii iubitoare și pașnice, care au multe în comun.

Mai mult, progresele în domeniul științei și tehnologiei ne-au învățat multe despre lucrurile pe care nu le cunoșteam și ne-au deschis ochii spre un adevăr diferit de cel prezentat în textele religioase.

Și, într-adevăr, mintea omului nu poate fi decât transformată în vasta informațiilor și cunoștințelor care sunt disponibile pentru noi toți, astfel încât să înțelegem ce contează cu adevărat în viață.

Omniștii îmbrățișează calea spiritualității și înțeleg că Universul este mult mai complex decât se credea anterior.

Într-un fel, se pare că majoritatea societăților de astăzi se îndreaptă spre omnism. Deși vasta cunoaștere disponibilă astăzi nu ne permite să o ignorăm în favoarea ideologiilor depășite, mulți oameni încă mai au încredere în ceva mai mare decât ei înșiși.

La rădăcină, omnismul vine cu un puternic sentiment de deschidere, gândire și explorare a diferitelor aspecte pentru a crea o imagine mai largă și mai exactă a realității în care există mai mult decât lumea materială și tangibilă.

Latest from spirituality

Go to Top