În nevoi şi în necazuri chemaţi-o pe ea şi în durerile voastre veţi dobândi ajutor şi odihnă.

in religie by

În nevoi şi în necazuri chemaţi-o pe ea şi în durerile voastre veţi dobândi ajutor şi odihnă.

Voi binecuvânta pe Sfânta Fecioară Maria în toată vremea, pururea lauda ei nu se va împuţina din gura mea.
Măriţi-o cu mine, toţi cei care v-aţi hrănit cu mierea şi cu laptele mângâierilor ei.
În nevoi şi în necazuri chemaţi-o pe ea şi în durerile voastre veţi dobândi ajutor şi odihnă.
Priviţi cu bucurie sfântul chip al vieţii sale şi râvniţi la dragostea şi smerenia ei, căci blândă şi smerită este Preasfânta Fecioară!
5. Cuvântul Cel necreat a primit Trup de la ea, prin Sfântul Duh!

Slavă… Şi acum…

Judecă, Doamnă pururea Fecioară Stăpână, pe cei ce mă necăjesc, ridică-te împotriva lor şi păzeşte nevinovăţia mea.

Sufletul meu se va veseli de tine şi cu rugăciunile tale mă voi bucura.
De milele tale sunt pline cerurile şi întreg pământul.
4Întinse erau peste tot locul cursele iadului, dar tu, Stăpână, cu bunătatea ta m-ai apărat în faţa lor!
Slavă ţie, ajutătoarea mea!
Toate oasele mele grăiesc: „Preasfântă Doamnă Stăpână Fecioară, cine după Dumnezeu este asemenea ţie?”