O, Maica noastră milostivă, arată mila ta spre noi care suntem plini de întristare şi ne aflăm pururea în păcate şi nu ne dispreţui pe noi, mult păcătoşii robii Tăi!

in Rețete by

O, Maica noastră milostivă, arată mila ta spre noi care suntem plini de întristare şi ne aflăm pururea în păcate şi nu ne dispreţui pe noi, mult păcătoşii robii Tăi!

O, Maica noastră preafrumoasă! Tu eşti pricinuitoarea tuturor bunătăţilor, învierea muritorilor şi izbăvirea celor pierduţi! Primeşte această nevrednică rugăciune a robilor tăi căzuţi şi mult păcătoşi, în acest ceas de amară plângere şi dureroasă cerere, căci îndrăznim a grăi către tine, Preasfântă Doamnă Împărăteasă Născătoare de Dumnezeu, zicând împreună cu îngerii: „Născătoare de Dumnezeu, bucură-te, Sfântă Fecioară Marie, Cea plină de Dar, căci ai zămislit cu trup pe Fiul lui Dumnezeu.”
Bucură-te, că tu L-ai purtat la sânul tău!
Bucură-te, că tu L-ai născut!
Bucură-te, că tu L-ai hrănit!
Bucură-te, că Lui I s-au închinat magii!
Bucură-te, că pe Hristos, la trei zile în biserică L-ai aflat.
Bucură-te, că Hristos a înviat din morţi şi S-a înălţat la cer!
Bucură-te, că tu însăţi ai fost luată la cer!
Bucură-te, că ai întrecut pe îngeri cu fecioria şi pe sfinţi, cu slava!
Bucură-te, că tu faci pace pe pământ!
Bucură-te, că locuitorii cerului toţi îţi sunt ascultători!
Bucură-te, că tu poţi să ceri tot ce vrei de la Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru!
Bucură-te, că te-ai învrednicit să fii aproape de Sfânta Treime!
Bucură-te, că eşti maica oamenilor rătăciţi care aleargă la tine cu credinţă!
Bucură-te, că bucuria ta în veci nu se sfârşeşte!
Bucură-te, cea plină de Dar, Domnul este cu tine!

O, Preasfântă Stăpână, Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu! Primeşte nevrednica noastră rugăciune şi ne păzeşte de moarte năprasnică şi ne dăruieşte pocăinţă înaintea sfârşitului nostru! Amin.

Stăpână, primeşte rugăciunile nevrednicilor robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi de toată nevoia şi necazul!

Toată nădejdea noastră, spre tine o punem Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne pe noi sub Sfânt Acoperământul tău. Amin.