Fii la curent!

Părintele Calistrat: „Dumnezeu împlinește toate cererile Proorocului Ilie Tezviteanu”

in religie by

“VA FI O VREME, CÂND NE VOM RUGA DOMNULUI DUMNEZEU ÎN DUH ȘI ADEVĂR”.(Sf.Evanghelie).

– De ce Dumnezeu împlinește toate cererile Proorocului Ilie Tezviteanu?

– “Ilie era om, cu slăbiciuni asemenea nouă, dar cu rugăciune s-a rugat ca să nu plouă şi nu a ploat trei ani şi şase luni. Şi iarăşi s-a rugat şi cerul a dat ploaie şi pământul a odrăslit roada sa“ (Iacov 5, 17-18).

– Tradiția populară spune că, Sfântul Ilie este cel care dă tunetul şi ploaie cu piatră în plină vară.
– Când tună, se spune, Sfântul Ilie aleargă cu caii în cer; când trăsneşte, Sfântul Ilie caută să trăsnească vreun diavol ascuns cu biciul de foc.

– Sfânta Biserică îl numeşte în cântările sale:
– “Îngerul Domnului care suflă cu râvnă dumnezeiască”, pentru că era însufleţit de zel sfânt faţă de Dumnezeu, faţă de triumful Adevărului dreptei credinţe şi faţă de împlinirea faptei de milostenie şi de binefacere către semenii săi.

– Prorocul Ilie Tesviteanul era un om foarte convins de credința în Domnul Dumnezeu.
– Pentru că aproape tot poporul evreu se închina la idoli, Ilie s-a rugat lui Dumnezeu să nu le mai dea de mâncare şi să fie o secetă cumplită.

– “În aceşti ani nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât numai când voi zice eu!” (III Regi 17,1)

– Într-adevăr, timp de trei ani şi jumătate nu a curs o picătură de ploaie. În tot acest timp, Ilie a fost hrănit de corbi trimişi de Dumnezeu de două ori pe zi, cu pâine şi carne.

– Pe Ilie Dumnezeu l-a mângâiat, i s-a arătat lui Ilie sub formă de vânt lin. Şi i l-a dat Dumnezeu de ucenic lui Ilie pe Elisei.

– Iar când a fost să plece Ilie de pe pământ s-au întâmplat multe minuni:

– Ilie s-a dus la apa Iordanului şi era însoţit de Elisei şi de 50 de fii de proroci.

– Ilie a lovit cu mantia lui Iordanul şi apa s-a despărţit în două, şi ei au trecut ca pe uscat. „Şi pe când mergeau ei aşa pe drum şi grăiau, deodată s-a ivit un car şi cai de foc şi, despărţindu-i pe unul de altul (pe Ilie de Elisei), a ridicat pe Ilie în vârtej de vânt la cer.” (IV Regi 2, 11).

– Iar cei 50 de fii de prooroci l-au căutat timp de trei zile pe Ilie peste tot şi nu l-au găsit.

– De la începutul lumii doar doi oameni n-au gustat încă trecerea in nefiinta: unul a fost Enoh, iar al doilea a fost Ilie.

– Ei vor veni din nou pe pământ, la sfârşitul lumii, şi vor spune oamenilor care este adevărata credinţă, într-un timp în care lumea se va închina lui Antihrist. Atunci de-abia vor fi ucişi, dar vor învia.

– Se crede că la sfârşitul lumii Dumnezeu va lua apa de pe pământ şi vinul, şi în loc de apă vor curge bani, şi aşa se va sătura lumea de bani şi va muri de sete.

– Atunci va veni şi Sfântul Ilie, şi va fi trecut la cele sfinte. Sângele lui va fi greu, şi cum va pica pe pământ, pământul se va cutremura; şi atunci Dumnezeu va trimite foc pe tot pământul, şi-l va curăţi de păcatele oamenilor. Şi va arde şi Antihrist cu cei care i s-au supus. Şi se va face un cer nou şi un pământ nou.

– Dar la sfârşitul lumii va fi un om, în care se va aduna toată înşelăciunea diavolească, şi care se va da drept Dumnezeu. El va vrea ca toată lumea să i se închine. Lui i se spune Antihrist.

– El va face multe minuni false cu putere demonică, încât mulţi vor crede că el e dumnezeu şi i se vor închina. Dar cei cu adevărat credincioşi nu i se vor supune, şi pe toţi aceştia el îi va distruge.

– Ilie şi Enoh vor da pe faţă înşelăciunile lui Antihrist, şi de aceea el îi va distruge şi pe ei. Dar Hristos îl va inlatura pe Antihrist „cu Duhul gurii lui” (Apocalipsă, capitolul III).

– Atunci va fi sfârşitul lumii, învierea morţilor, Judecata şi Împărăţia cea fără de sfârşit.

Latest from religie

Go to Top