Pleacă-ţi capul tău trufaş în faţa Sfintei Fecioare binecuvântată. Cu puterea ei, te vei înnămoli în adânc

in religie by

Pentru ce te lauzi cu răutatea? O, şarpe viclean, aspidă din iad?
Pleacă-ţi capul tău trufaş în faţa Sfintei Fecioare binecuvântată, care este plină de darul blândeţii.


Cu puterea ei, te vei înnămoli în adânc, ca şi faraonul egiptean.
Piciorul ei îţi va zdrobi capul şi stăpânirea ta.

Dreptatea ei îţi va risipi răutatea ta şi sfinţenia ei va preface toată otrava ta în nimic.
Iar noi credincioşii, ne bucurăm de numele ei şi cântăm toate faptele ei preaslăvite şi măririle lui Dumnezeu.

Rugaciune:

Primeşte, o, binecuvântată şi preaputernică, Preacurată Doamnă, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, aceste rugăciuni, pe care acum cu lacrimi le aducem ţie, noi nevrednicii robii tăi, alergând cu umilinţă la Chipul tău cel purtător de feciorie, că tu însăţi de faţă fiind şi auzind rugăciunile noastre, ne dai împlinirea cererilor noastre, fiecăruia după credinţa lui.

Tu uşurezi necazurile celor scârbiţi, neputincioşilor le dai sănătate, pe cei slabi şi pe bolnavi îi vindeci, din cei îndrăciţi alungi demonii, pe cei asupriţi îi izbăveşti de asuprire, pe cei împilaţi îi mântuieşti, pe cei păcătoşi care se căiesc îi ierţi, pe cei leproşi îi curăţeşti, pe copiii cei mici îi miluieşti şi pe cei închişi, din legături şi din temniţe îi slobozeşti şi de tot felul de patimi îi vindeci, tu, Doamnă Stăpână, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu.

Căci ţie toate îţi sunt cu putinţă prin mijlocirea către Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru! O, Preabună Maică, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria! Nu înceta a te ruga pentru noi nevrednicii tăi robi, care te slăvim pe tine, te cinstim şi ne închinăm Preacuratului tău Chip, având o nădejde neîntoarsă şi o credinţă neîndoielnică în tine, pururea Fecioară, preaslăvită şi neîntinată, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!