Fii la curent!

rugăciunea părintelui Cleopa

Rostește rugăciunea părintelui Cleopa, Rugăciunea către îngerul păzitor

in religie by

Rostește rugăciunea părintelui Cleopa, Rugăciunea către îngerul păzitor. Părintele Cleopa mărturisea că puterea acestei rugăciuni este foarte mare și că, rostită permanent, ne fereste de orice rău.

Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pătimașului meu suflet și al vieții mele celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru purtarea mea. Nu da loc celui întunecat si celui viclean, ca să-mi stăpânească mintea si sufletul.

Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă și mă îndreptează la calea mântuirii. Așa, sfinte îngere al lui Dumnezeu, păzitorul și acoperitorul sufletului, al familiei și al casei, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele vieții mele și orice am greșit în această zi.

Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu; și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru credinta Sa și vrednic să mă arăte pe mine, robul Său, bunătății Sale.

Amin!

Loading...

Latest from religie

Go to Top