Rugăciune către Maica Domnului pentru curățire de patimi

Rugăciune către Maica Domnului pentru curățire de patimi și pace lăuntrica

in religie by

Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ești una curată cu sufletul și cu trupul! Caută spre mine, scârbavnicul, necuratul, care mi-am înnegrit sufletul și trupul cu spurcăciunea vieții mele pătimașe și iubitoare de plăceri; curăță mintea mea pătimașă, curăță și bine întocmește gândurile mele care rătăcesc și orbecăie; pune în rânduială simțămintele mele și călăuzește-le, slobozește-mă de reaua și urâta deprindere a patimilor necurate ce mă tiranisește, pentru ca slobozindu-mă din bezna păcatului, să mă învrednicesc a te preaslăvi și a te lăuda cu îndrăznire pe tine, ceea ce singură ești Maica Luminii Adevărate a lui Hristos, Dumnezeul nostru, căci pe tine te binecuvântează și te slăvește cu El și în El toată făptura cea văzută și cea nevăzută.

Te rugăm MĂICUȚĂ PREABUNĂ DĂRUIEȘTE liniștea minţile noastre , gândurilor noastre bolnave şi luminează-ne, înţelepţeşte-ne, smereşte-ne, întăreşte-ne, dă-ne pace sufletească, răbdare şi ne îndeamnă pe toţi pe calea mântuirii şi a sfintei conlucrări cereşti!

Dăruieşte-ne cu RUGĂCIUNILE Tale liniştea Ta Dumnezeiască, Pacea Ta, ca acoperământ pentru vremuri grele! Venim înaitea Ta cu genunchii plecaţi ne închinăm Ţie.

Îţi mulţumim pentru toate şi Te cinstim în inimile noastre: BUCURĂ-TE BUCURIA NOASTRĂ! BUCURĂ-TE NĂDEJDEA MÂNTUURII NOASTRE! BUCURĂ-TE RUGĂTOARE NEÎNCETATĂ ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU PENTRU SUFLETELE NOASTRE, AMIN.