Rugăciune pentru fertilitate

Rugăciune pentru fertilitate ce se spune astăzi, de Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, vindecătorul sterilității

in religie by

Pe 11 ianuarie, credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începător al vieții de obște. Acesta este cunoscut ca fiind vindecătorul sterilității.

Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare a trăit în perioada secolelor V-VI. S-a născut în satul Mogarisos din ținutul Capadociei, în estul Turciei de astăzi. Tatăl sau se numea Proeresie și mama să Evloghia, și erau amândoi credincioși și cucernici. Intră de tânăr în monahism, la o mănăstire din Ierusalim. După ce petrece alături de pustnicul Longhin, se retrage într-o peștera din apropierea Bethleemului, unde timp de 50 de ani s-a hrănit doar cu ierburi sălbatice și legume. Datorită vieții sale, adună în jurul sau mulți ucenici. Va ridică o mănăstire lângă peștera în care viețuia, unde va pune bazele vieții monahale de obște. De aici și supranumele de “începător al vieții de obște”. Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare a trecut la cele veșnice în jurul anului 529

Sfântul Teodosie este cunoscut şi ca făcător de minuni. Tradiţia Bisericii spune că a binecuvântat o femeie ai cărei prunci nu trăiau şi că, la îndemnul ucenicilor săi, foarte bătrân fiind, a mers în câmp şi a alungat lăcustele şi omizile care aduceau foamete şi sărăcie oamenilor. De aceea, Sfântul Teodosie cel Mare era pomenit şi cinstit mai ales de ”oamenii sterpi”, pentru ”a primi rod pântecelui”

Femeile aflate ”în starea darului” sau însărcinate îl cinsteau pe Sfântul Teodosie cel Mare pentru a avea naştere uşoară.

Troparul Sfântului Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieţii călugăreşti de obşte

”Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Teodosie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.”

Rugăciune pentru fertilitate

”Auzi-ne pe noi, Milostive şi Puternice Doamne, ca prin rugăciunile noastre să se reverse harul Tău asupra noastră. Fii milostiv, Doamne, adu-Ţi aminte de porunca Ta, ca să se înmulţească neamul creştinesc, şi fii nouă ocrotitor milostiv, ca să se păstreze prin puterea Ta ce ai rânduit Tu. Tu ai făcut cu puterea Ta din nimic şi ai pus început lumii, l-ai făcut pe om după chipul şi asemănarea Ta şi ai sfinţit Taina Căsătoriei prin care se preînchipuie taina unirii lui Hristos cu Biserica. Auzi-ne pe noi, Milosârde, pe robii Tăi care suntem uniţi prin Taina Căsătoriei şi cerem ajutorul Tău, revarsă mila Ta asupra noastră, ca să vedem pe fiii fiilor noştri până în neamul al treilea şi chiar al patrulea şi să ajungem până la adânci bătrâneţi şi să se învrednicească de Împărăţia Cerurilor prin Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvin toată slava, cinstea şi închinăciunea împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin.”

Loading...