Fii la curent!

Rugăciunea puternică ce se rostește sâmbăta și care împlinește dorințele

in religie by

Rugăciunea puternică de sâmbăta, către Sfântul Mucenic Polieuct, împlinește toate dorințele credincioșilor care o citesc. Mucenicul Domnului, sfântul mucenic Polieuct se spune că face minuni cu toți cei care se roagă le el și orice dorință o împlinește.

Cine vrea să citească această rugăciune, în fiecare sâmbătă dimineața, trebuie să aibă alături o lumânare aprinsă.

Iată mai jos și textul rugăciunii:

“Mucenicul Tău, Doamne, Polieuct, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Pomenirea ta cea purtătoare de lumină şi măreaţă a răsărit plină de Dumnezeiască Lumină, luminând în chip strălucit pe cei ce te laudă cu credinţă, viteazule ostaş al lui Hristos, Preafericite Polieuct, cântând Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărit fiind cu virtutea Duhului, fericite şi cu Dumnezeiască Putere fiind îmbrăcat, cu tărie ai mers spre lupta vrăjmaşului şi surpându-l pe el cu putere, cu osârdie strigai: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin”.

Felici Iederă

Latest from religie

Go to Top