Rugăciunea puternică pe care creștinii trebuie să o rostească de Întâia și a Doua Aflare a Capului…

in religie by

Rugăciunea puternică pe care creștinii trebuie să o rostească de Întâia și a Doua Aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ziua de 24 februarie este, potrivit calendarului ortodox, o zi aliturgică, sărbătoare cu cruce neagră. 

Potrivit Sfintei Evanghelii, Sfântul Ioan era întemnițat în castelul lui Irod de la Maherus, deoarece Sfântul îl mustrase pe Irod pentru faptul că trăia cu Irodiada, care era soția fratelui său.

La cererea Irodiadei, soția acestuia, Irod a poruncit  Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Rugăciune

Sfinte Prorocule Ioan, Înaintemergătorule și Botezătorule al lui Hristos, neputincioasă este mintea noastră în a-ți aduce laude după cuviință. Ci destul îți este ție lauda Mântuitorului Hristos, lângă al Cărui Tron mijlocești împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Pentru aceasta, îți mulțumim și cu umilință te rugăm: tinde mâna cea îngerească și risipește norul gândurilor rele care ne copleșesc pe noi. Adu pace în inimile, casele și obștile noastre. Împacă-ne cu Dumnezeu și cu aproapele nostru. Spre fapte bune ne îndeamnă și cu boldul pocăinței trezește inimile noastre ca să pricepem prețul mântuirii noastre.

Învățătorule al pocăinței, dă-ne darul străpungerii inimii și lacrimi prin care să ne curățim de păcate și sufletele noastre mai albe ca zăpada să le albim. De fărădelegi și de cei puternici ai pământului, care strică rânduiala lui Dumnezeu, scapă-ne, prin rugăciunile tale. Sfinte Ioan Înaintemergătorule, tu, despre care Scriptura spune: „Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut și, înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare”, fii cu noi și ne luminează calea în acest veac întunecat și vrăjmaș cerului, ca, prin rugăciunile tale fiind păziți, înaintea lui Hristos, la Judecată, să dobândim partea cea de-a dreapta, împreună cu toți casnicii Săi. Amin.