Fii la curent!

Rugăciunile ce se spun de Sfântul Haralambie

Rugăciunile ce se spun de Sfântul Haralambie. Te apără de boli

in religie by

Prăznuit an de an pe 10 februarie, Sfântul Haralambie este considerat de popor ca făcător de minuni și izbăvitor de boli.  A trăit în secolul al doilea după Hristos, fiind Episcop al Magneziei, în Asia Mică, în vremea îm­păratului Septimius Sever (193-211), și s-a făcut vestit cu puterea credinței sale și cu râvna în pro­povăduirea lui Hristos. 

Vestea despre Hara­lambie a ajuns la urechile conducătorului cetății, Luchian, și a comandantului de armată Luciu, care l-au arestat pe sfânt și l-au dus să-l judece, însă el a mărturisit credința în Hristos, refuzând închinarea la idoli. În ciuda vârstei înaintate (sfântul avea 113 ani), aceștia l-au supus la tor­turi inimaginabile: i-au rupt trupul cu cârlige de fier și l-au jupuit de piele, în timp ce sfântul le mulțumea: „Vă mulțumesc, fraților, că strunjind trupul meu cel vechi și bătrân, m-ați înnoit, îm­bră­cându-mi sufletul cu haina cea nouă a sufe­rințelor pentru Hristos“.

Rugăciunea Sfântului Haralambie către Domnul

„Mare este taina aceasta, Doamne, că m-ai învrednicit a vedea înfricoşata Ta slavă.

Doamne, de-Ţi place Ţie, mă rog să dai slavă numelui Tău, ca oriunde se vor pune moaştele mele şi se va cinsti pomenirea mea, să nu fie foamete în locul acela sau aer stricăcios, care să piardă rodurile. Ci să fie mai ales în locurile acelea pace şi sănătate trupească, mântuire sufletească şi îndestulare de grâu şi vin, cum şi înmulţire de dobitoace, pentru trebuinţa oamenilor.

Doamne, Tu ştii că oamenii sunt trup şi sânge, iartă-le lor păcatele şi le dă îmbelşugare din rodurile pământului, ca, cu îndestulare, pentru osteneala lor, să se sature şi să se îndulcească, preamărindu-Te pe Tine, Dumnezeul lor, Dătătorul tuturor bunătăţilor; iar roua ce se pogoară de la Tine, să le fie tămăduire.

O! Doamne Dumnezeul meu, varsă peste tot darul Tău şi îi izbăveşte de boala ciumei. Amin”

Rugăciune către Sfântul Haralambie

„Arătatu-te-ai, înțeleptule Haralambie, ca un stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos, și ca un sfeșnic pururea luminos al lumii, stră­lucit-ai în lume prin mucenicie, fericite, și ai ri­sipit întunecimea idolilor. Drept aceea, roagă-te lui Hristos cu îndrăzneală, să ne mântuiască pe noi. Amin” 

Latest from religie

Go to Top