Toate neamurile bateţi din palme şi cântaţi cu strigare de bucurie, pururea Fecioarei Maria

in religie by

Toate neamurile bateţi din palme şi cântaţi cu strigare de bucurie, pururea Fecioarei Maria,
Căci ea este poarta Vieţii veşnice, uşa mântuirii şi împăcarea cu Dumnezeu!
Ea este nădejdea celor ce se căiesc şi mângâierea celor ce plâng.
Ea este evlavia, pacea şi mântuirea sufletelor tuturor aleşilor lui Dumnezeu.
Cântaţi-i toţi cei ce iubiţi numele ei, cântaţi-i că ea este Împărăteasa cerului şi a pământului!

Mare eşti şi lăudată foarte, Stăpână Doamnă, în cetatea lui Dumnezeu cea cerească şi în toată Biserica aleşilor lui Dumnezeu!

Mai cinstită şi mai slăvită eşti decât toate cetele Îngerilor şi Arhanghelilor şi încununată cu florile Raiului.
Întâmpinaţi-o, Puterilor şi Domniilor, Heruvimilor, Scaunelor şi Serafimilor.
Preaînălţaţi-o, că ea şade de-a dreapta Preaiubitului ei Fiu!
O, cu ce faţă luminoasă a primit-o Domnul Îngerilor şi al tuturor Sfinţilor!
Care I-a dat un veşnic locaş fericit, mai presus de toate puterile cereşti!