Tu eşti tăria mea, scăparea, mângâierea şi acoperământul meu şi nădejdea mea care nu mă dă de ruşine. Cu darul tău, primeşte-mă şi cu privirea ta de Mamă, mângâie-mă.

in Rețete by

Spre tine, Stăpână, Împărăteasă şi Maică, pururea Fecioară, voi nădăjdui şi nu mă voi ruşina în veac!
Cu darul tău, primeşte-mă şi cu privirea ta de Mamă, mângâie-mă.
Tu eşti tăria mea, scăparea, mângâierea şi acoperământul meu şi nădejdea mea care nu mă dă de ruşine.
În mâna ta de Maică apărătoare îţi încredinţez sărmanul meu suflet, toată viaţa mea şi ziua mea cea mai de pe urmă, ultima mea răsuflare şi înfricoşata trecere prin vămile vazduhului.

Fericiţi sunt aceia ale căror inimi te iubesc pe tine, preabinecuvântată şi Maică pururea Fecioară!
Căci prin Cel ce S-a întrupat din tine, păcatele lor cu milostivire se vor curăţa şi fărădelegile lor se vor acoperi,
.Căci din Rodul sfintelor şi preacuratelor tale coapse, se va revărsa asupra tuturor păcătoşilor care se căiesc, bunăvoinţa lui Dumnezeu.
Şi tu, Stăpână, eşti cărarea cea dreaptă către Împărăţia cerurilor.
Pe cei ce se rătăcesc în noaptea cea întunecată a păcatului îi luminezi şi pe cei ce se abat spre hăţişurile călcării de poruncă îi îndrepţi, cu milostivire, la calea cea dreaptă!
Slavă ţie, grabnică ajutătoare şi apărătoarea tuturor credincioşilor!